بازسازی سرویس بهداشتی و حمام آپارتمان در جنت آباد ( دی ماه 1400 )