بازسازی آپارتمان ۶۰ متری دوخوابه در منطقه ستاری تهران