خدمات رادساخت

خدمات رادساخت

بررسی و برآورد هزینه های تعمیرات و بازسازی ساختمان و محل کار و محیط های ورزشی با مصالح کامل یا فقط دستمزد (شما میتوانید مصالح ساختمانی جهت تعمیرات و بازسازی ساختمان خود را تهیه و مابرای شما اجرا کنیم و یا خودمان با مصالح بصورت کلی کار را اجرا و تحویل دهیم.)

خدمات رادساخت

ملک شما را با بهترین شرایط و بهترین مصالح و به بهترین شیوه میسازیم

خدمات رادساخت

تعمیر و بازسازی انواع ساختمانهای اداری و مسکونی و آپارتمان و ویلا و همچنین ارائه طرح و نظر در رابطه با زیباسازی خانه شما

خدمات رادساخت

تبدیل زمین بایر به باغ و ساخت ویلا و استخر ، جکوزی و محوطه سازی اعم از فضای بازی کودکان ، زمین ورزشی و …

خدمات رادساخت

ارائه زیباترین و جدیدترین و بروزترین طرح های داخلی بنا بصورت دو بعدی و سه بعدی

خدمات رادساخت

ملک شما را با بهترین شرایط و بهترین مصالح و به بهترین شیوه میسازیم